Regulamin obowiązujący na terenie "Willi HiT"

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godz.15, a kończy się o godz.10 ostatniego dnia pobytu.
 2. Gość po przybyciu na pobyt do "Willi HiT" winien okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i dokonać rozliczenia za pobyt. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. "Willa HiT" świadczy usługi zgodnie z kategoryzacją i podstawowymi standardami w obsłudze ruchu turystycznego. W przypadku zastrzeżeń i uwag dotyczących jakości usług należy niezwłocznie zgłosić właścicielom ''Willi HiT".
 4. "Willa HiT" ma w obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku dla Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu i zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • sprzątania pokoi i wymianę pościeli raz na 7 dni na wyraźną prośbę Gościa,
 • usuwać wszystkie awarie i niedogodności zgłoszone przez Gościa.
 1. "Willa HiT" ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa na zasadach określonych przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia pokoju oraz urządzeń technicznych ''Willi HiT" powstałych z jego winy lub osób z Nim przebywających i jest zobowiązany do pokrycia równowartości wyrządzonych szkód.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość winien sprawdzić zamknięcie drzwi i zabezpieczyć okna oraz dbać o to, żeby nie zgubić lub nie uszkodzić  klucza systemowego, którego koszt dorobienia jednorazowo to 50zł.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę. Odwiedziny osób postronnych w pokoju Gościa jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli "Willi HiT" i winno ograniczyć się do niezbędnego minimum w godz. 9 – 20.
 5. Ze względów przeciwpożarowych i ogólnego bezpieczeństwa zabrania się użytkowania  urządzeń nie stanowiących wyposażenia "Willi HiT".
 6. Na terenie 'Willy HiT" obowiązuje zakaz palenia z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Stwierdzenie przez właścicieli zapachu dymu w pokoju, oznaczać będzie konieczność dearomatyzacji pokoju przez firmę zewnętrzną, jej koszt to 400 zł i będzie obciążeniem dla Gościa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze motto: „Czuj się jak u siebie, szanuj jak swoje”