Strategia rozwoju

22.10.2015

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta: przygotowując lokalną strategię rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Kołobrzeg gmina miejska, Kołobrzeg gmina wiejska, Ustronie Morskie, Rymań, Gościno, Siemyśl która będzie dokumentem określającym główne kierunki wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla tego obszaru oraz uwzględniającym lokalne potrzeby i oczekiwania, prosiło o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail : zarzad@morzeiparseta.pl  ankiety. http://morzeiparseta.pl/wp-content/uploads/2015/10/Ankieta.doc  Okres ankietowania trwał od 06.10.2015 r. Dziękujemy za wypełnienie dużej liczby ankiet pomocnych w opracowaniu LSR.